خانم زارعی-چهل تیکه دوزی

امتیاز کاربران :**/*12
خانم زارعی-چهل تیکه دوزی
خانم زارعی-چهل تیکه دوزی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش کار روی شیشه - خانم رمزی 950624

امتیاز کاربران :**/*10
950624honare
آموزش کار روی شیشه - خانم رمزی 950624

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم حمزه لو -نقاشی روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*4
خانم حمزه لو -نقاشی روی شیشه
خانم حمزه لو -نقاشی روی شیشه

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش چرم خانم خوش صحبت
آموزش چرم خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

استاد محمد لو-برجسته کاری

امتیاز کاربران :**/*3
استاد محمد لو-برجسته کاری
استاد محمد لو-برجسته کاری

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

گل مصنوعی - خانم ایلحانی

امتیاز کاربران :**/*4

کیک باقلوا-خانم احدی
گل مصنوعی - خانم ایلحانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دوخت شلوار02-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*9
آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی
آموزش دوخت شلوار02-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی
آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مشبک-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*23
مشبک-خانم کریمی
مشبک-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل چینی

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش گل چینی
آموزش گل چینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کاپ کیک - خانم محمودی

امتیاز کاربران :**/*1
کاپ کیک - خانم محمودی
کاپ کیک - خانم محمودی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*45

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی
قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش معرق-آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*2
آموزش معرق-آقای ودود
آموزش معرق-آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*18

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی
آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش نقاشی-آقای حسن زاده

امتیاز کاربران :**/*2
آموزش نقاشی-آقای حسن زاده
آموزش نقاشی-آقای حسن زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم02 -خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*10

آموزش چرم02 -خانم چگینی
آموزش چرم02 -خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

اشترودل مرغ و قارچ - خانم مرتضوی 950625

امتیاز کاربران :**/*18
950625ash
اشترودل مرغ و قارچ - خانم مرتضوی 950625

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 07 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*2

کار با چوب 07 -آقای ودود
کار با چوب 07 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش روبان دوزی - خانم امیریان 950625

امتیاز کاربران :**/*25
950625honare
آموزش روبان دوزی - خانم امیریان 950625

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

امتیاز کاربران :**/*0

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی
آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده
 2. آموزش بافتنی 12-خانم بیات
 3. آموزش گل سازی 12-خانم ایلخانی
 4. آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین
 5. ملیله کاغذی-خانم فتحی
 6. آموزش قاب عکس
 7. قلم زنی روی مس07-خانم کریمی
 8. آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی
 9. نقاشی رو شیشه-خانم عقابی
 10. جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی
 11. آموزش چرم -خانم چگینی
 12. کار روی شیشه 02-خانم حمزه ای
 13. حجم سازی06-آقای حسین لو
 14. آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی
 15. پته دوزی 07- خانم سیدی
 16. آموزش چیدمان گل سازی 08-خانم طهماسبی
 17. سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی
 18. آموزش چیدمان گل سازی 07-خانم طهماسبی
 19. قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی
 20. آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی
 21. اموزش کیف زنانه - خانم چگینی
 22. کار با چوب 06 -آقای ودود
 23. آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده
 24. دوخت مولیر03-خانم یوسفی
 25. نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای
 26. قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی
 27. آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی
 28. آموزش کیف -خانم چگینی
 29. کار با چوب 05 -آقای ودود
 30. پته دوزی 06- خانم سیدی
 31. آموزش چیدمان گل سازی-خانم طهماسبی
 32. آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان
 33. آموزش معرق05-آقای صلواتی
 34. آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای
 35. آموزش خیاطی 09-خانم بزرگی
 36. پته دوزی 05- خانم سیدی
 37. قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی
 38. اموزش مانتو02-خانم بلالی
 39. کار روی اشیاء - خانم ایلخانی
 40. کار با چوب 04 -آقای ودود

محبوب ترین ها

http://fun.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/

http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/

http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/

http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/

http://www.akairan.com/havades-akhbar/

http://irantoorism.akairan.com/

http://jahangasht.akairan.com/

http://varzeshkar.akairan.com/sport/badansazi-banovan/