06 خرداد 1395
 

تعداد بازديد : 1540
مستربين پليس مي شود

تاريخ ها و زمان ها :

13:30

ساعت پخش :

02-01-1391

تاريخ پخش :

مخاطب :

عام

گروه سني :

شرح مختصر :
در اين فيلم مستربين نقش يك مأمور مخفي را بازي مي كند كه به دنبال يك تبهكار چيني است. ولي در آخر متوجه مي شود كه همه خرابكاريها زير نظر ملكه انگليس است.

 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 81550895
 
Email: sid@irib.ir